Actualidad y noticias

11/06/2024
SSCE0110 HABILITACION PARA A DOCENCIA EN GRAOS A,B, C DO SISTEMA DE FORMACION PROFESIONAL
Leer noticia
06/02/2024
ADGG0508 OPERACIÓNS DE GRAVACIÓN E TRATAMENTO DE DATOS E DOC. - FORMACIÓN GRATUITA SUBVENCIONADA POLA CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE
Leer noticia
26/10/2023
COML0210 XESTIÓN E CONTROL DO APROVISIONAMENTO - FORMACIÓN GRATUITA SUBVENCIONADA POLA CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE
Leer noticia
15/10/2023
FCOV22 COMPETENCIA EN LINGUA CASTELÁ 2N - FORMACIÓN GRATUITA SUBVENCIONADA POLA CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE
Leer noticia
13/10/2023
ADGG0208 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACIÓN CO CLIENTE - FORMACIÓN GRATUITA SUBVENCIONADA POLA CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE
Leer noticia
11/10/2023
SSCE0110 DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO - FORMACIÓN GRATUITA SUBVENCIONADA POLA CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE
Leer noticia
04/07/2023
FCOV06 COMUNICACIÓN EN LINGUAS EXTRANXEIRA N2 (INGLÉS) - FORMACIÓN GRATUITA SUBVENCIONADA POLA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE
Leer noticia
26/04/2023
FCOV05 COMUNICACIÓN EN LINGUAS EXTRANXEIRA N2 (INGLÉS) - FORMACIÓN GRATUITA SUBVENCIONADA POLA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE
Leer noticia
15/03/2023
FCOV33 COMPETENCIAS CLAVE N3 CON GALEGO - FORMACIÓN GRATUITA SUBVENCIONADA POLA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE
Leer noticia
11/01/2023
FCOVXX01 COMPETENCIA EN LINGUA GALEGA 2N - FORMACIÓN GRATUITA SUBVENCIONADA POLA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE
Leer noticia
24/11/2022
COML0309 ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS - FORMACIÓN GRATUITA SUBVENCIONADA POLA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE
Leer noticia
16/11/2022
FCOV22 COMPETENCIA EN LINGUA CASTELÁ 2N - FORMACIÓN GRATUITA SUBVENCIONADA POLA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE
Leer noticia
11/03/2022
COMT0110 ATENCIÓN AO CLIENTE, CONSUMIDOR OU USUARIO - FORMACIÓN GRATUITA SUBVENCIONADA POLA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE
Leer noticia
06/10/2021
FCOV32 COMPETENCIAS CLAVE N2 CON GALEGO - FORMACIÓN GRATUITA SUBVENCIONADA POLA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE
Leer noticia
05/10/2021
SSCE0110 DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO - FORMACIÓN GRATUITA SUBVENCIONADA POLA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE
Leer noticia
05/10/2021
SSCE0110 DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO - FORMACIÓN GRATUITA SUBVENCIONADA POLA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE
Leer noticia
05/10/2021
COML0309 ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS - FORMACIÓN GRATUITA SUBVENCIONADA POLA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE
Leer noticia
11/05/2021
AYUDAS PARA IMPLANTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, LA IGUALDAD
Leer noticia
22/01/2021
Las empresas con más de 50 trabajadores estarán obligadas a implantar un plan de igualdad en la empresa
Leer noticia