FCOV05 COMUNICACIÓN EN LINGUAS EXTRANXEIRA N2 (INGLÉS) - FORMACIÓN GRATUITA SUBVENCIONADA POLA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

O Mércores 26 de Abril daremos inicio un novo curso AFD para desempregados "FCOV05 COMUNICACIÓN EN LINGUAS EXTRANXEIRA N2" en horario de 9:15 a 14:15 horas.

- Data de inicio: Mércores 26 de Abril

- Data de finalización: Venres 23 de Xuño

Curso destinado para desempregados, subvencionado pola Consellería de Empregro e Igualdade.

Requisitos: Non reunir os requisitos establecidos para o acceso aos Certificados de profesionalidade de nivel 2.

En caso de non cubrir as prazas poderánse ocupar ata un 30% con persoas ocupadas ou autónomas.

Para mais información chame ao 986 507 417, envíe unha mensaxe de Whatsapp ao 672 402 042

 

Web: https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FCOV05