ADGG0208 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACIÓN CO CLIENTE - FORMACIÓN GRATUITA SUBVENCIONADA POLA CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

O Xoves 26 de Outubro daremos inicio un novo curso AFD para desempregados "ADGG0208 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACIÓN CO CLIENTE" en horario de 15:30 a 20:30 horas.

- Data de inicio: Xoves 26 de Outubro

- Data de finalización: Venres 28 de Xuño

Curso destinado para desempregados, subvencionado pola Consellería de Empregro e Igualdade, que cumplan os requisitos de acceso para o NIVEL 2:

- Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria.

- Certificado de profesionalidade de nivel 2.

- Certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma familia e área profesional.

- Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao medio ou ben superar as correspondentes probas de acceso reguladas polas administracións educativas.

- Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos e/ou de 45 anos.

- Ter superado as competencias clave.

En caso de non cubrir as prazas poderánse ocupar ata un 30% con persoas ocupadas ou autónomas.

Para mais información chame ao 986 507 417, envíe unha mensaxe de Whatsapp ao 672 402 042 ou remítanos un correo a info@kaemeconsultoria.es.

 

Web: https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidad.do?codEspecialidad=ADGG0208