FCOV06 COMUNICACIÓN EN LINGUAS EXTRANXEIRA N2 (INGLÉS) - FORMACIÓN GRATUITA SUBVENCIONADA POLA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

O Martes 4 de Xullo daremos inicio un novo curso da convocatoria AFD para desempregados "FCOV06 COMUNICACIÓN EN LINGUAS EXTRANXEIRA N3" en horario de 9:15 a 14:15 horas.

- Data de inicio: Martes 4 de Xullo

- Data de finalización: Luns 4 de Setembro

Curso destinado para desempregados, subvencionado pola Consellería de Empregro e Igualdade.

Requisitos: Non reunir os requisitos establecidos para o acceso aos Certificados de profesionalidade de nivel 3.

En caso de non cubrir as prazas poderánse ocupar ata un 30% con persoas ocupadas ou autónomas.

Para mais información chame ao 986 507 417, envíe unha mensaxe de Whatsapp ao 672 402 042

 

Web: https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FCOV06