ADGG0508 OPERACIÓNS DE GRAVACIÓN E TRATAMENTO DE DATOS E DOC. - FORMACIÓN GRATUITA SUBVENCIONADA POLA CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

O Martes 6 de Febreiro daremos inicio un novo curso AFD para desempregados "ADGG0508 OPERACIÓNS DE GRAVACIÓN E TRATAMENTO DE DATOS E DOCUMENTOS" en horario de 9:00 a 14:30 horas.

- Data de inicio: Martes 6 de Febreiro

- Data de finalización: Luns 10 de Xuño

Curso destinado para desempregados, subvencionado pola Consellería de Empregro e Igualdade, o único requisito de acceso é estar dado de alta como desempregado na oficina de emprego.

En caso de non cubrir as prazas con persoas desempregadas poderánse ocupar ata un 30% con persoas ocupadas ou autónomas.

Para mais información chame ao 986 507 417, envíe unha mensaxe de Whatsapp ao 672 402 042 ou remítanos un correo a info@kaemeconsultoria.es.

 

Web: https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidad.do?codEspecialidad=ADGG0508