FCOV33 COMPETENCIAS CLAVE N3 CON GALEGO - FORMACIÓN GRATUITA SUBVENCIONADA POLA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

O Mércores 15 de Marzo daremos inicio un novo curso AFD para desempregados "FCOV33 COMPETENCIAS CLAVE N3 PARA CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE CON IDIOMA GALEGO" en horario de 9:15 a 14:15 horas.

- Data de inicio: Mércores 15 de Marzo

- Data de finalización: Martes 1 de Agosto

Curso destinado para desempregados, subvencionado pola Consellería de Empregro e Igualdade.

Requisitos: Non reunir os requisitos establecidos para o acceso aos Certificados de profesionalidade de nivel 3.

En caso de non cubrir as prazas poderánse ocupar ata un 30% con persoas ocupadas ou autónomas.

Para mais información chame ao 986 507 417, envíe unha mensaxe de Whatsapp ao 672 402 042 ou remítanos un correo a info@kaemeconsultoria.es.

 

Web: https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FCOV33