FCOVXX01 COMPETENCIA EN LINGUA GALEGA 2N - FORMACIÓN GRATUITA SUBVENCIONADA POLA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

 

O Mércores 11 de Xaneiro daremos inicio un novo curso AFD para desempregados "FCOVXX01 COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA" en horario de 9:15 a 14:15 horas.

- Data de inicio: Mércores 11 de Xaneiro

- Data de finalización: Venres 20 de Xaneiro

Curso destinado para desempregados, subvencionado pola Consellería de Empregro e Igualdade.

Requisitos: Non reunir os requisitos establecidos para o acceso aos Certificados de profesionalidade de nivel 2.

En caso de non cubrir as prazas poderánse ocupar ata un 30% con persoas ocupadas ou autónomas.

As persoas que superen esta acción formativa con avaliación positiva, estarán exentos da realización das probas de competencia clave sobre Comunicación en lingua castelá que se esixe como un dos requisitos para acceder ás accións formativas vinculadas a certificados de profesionalidade de nivel 2, segun se establece no artigo 20.2 do RD 34/2008 do 18 de xaneiro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade.

Para mais información chame ao 986 507 417, envíe unha mensaxe de Whatsapp ao 672 402 042 ou remítanos un correo a info@kaemeconsultoria.es.