COMT0110 ATENCIÓN AO CLIENTE, CONSUMIDOR OU USUARIO - FORMACIÓN GRATUITA SUBVENCIONADA POLA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

O Venres 11 de Marzo daremos inicio un novo curso AFD para desempregados "COMT0110 ATENCIÓN AO CLIENTE, CONSUMIDOR OU USUARIO" en horario de 09:15 a 14:15 horas.

- Data de inicio: Venres 11 de Marzo

- Data de finalización: Venres 19 de Agosto

Curso destinado para desempregados, subvencionado pola Consellería de Empregro e Igualdade, que cumplan os requisitos de acceso para o NIVEL 3:

- Estar en posesión do Título de Bacharelato.

- Estar en posesión dun certificado de profesionalidade do mesmo nivel do módulo ou módulos formativos e/ou do certificado de profesionalidade a que desexa acceder.

- Estar en posesión dun certificado de profesionalidade de nivel 2 da mesma familia e área profesional.

- Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao superior, ou ben ter superado as correspondentes probas de acceso convocadas polas administracións educativas.

- Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos ou 45 anos.

- Ter o certificado de apto nas competencias para acceder a cert. nivel 3.

En caso de non cubrir as prazas poderánse ocupar ata un 30% con persoas ocupadas ou autónomas.

Para mais información chame ao 986 507 417, envíe unha mensaxe de Whatsapp ao 672 402 042 ou remítanos un correo a info@kaemeconsultoria.es.

Web: https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/pdf/fichasCertificados/COMT0110_ficha.pdf