FCOV32 COMPETENCIAS CLAVE N2 CON GALEGO - FORMACIÓN GRATUITA SUBVENCIONADA POLA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

O Martes 19 de Febreiro daremos inicio un novo curso AFD para desempregados "FCOV32 COMPETENCIAS CLAVE N2 CON GALEGO" en horario de 15:30 a 20:30 horas.

- Data de inicio: Martes 19 de Outubro

- Data de finalización: Martes 18 de Xaneiro

Curso destinado para desempregados, subvencionado pola Consellería de Empregro e Igualdade.

Requisitos: Non reunir os requisitos establecidos para o acceso aos Certificados de profesionalidade de nivel 2.

En caso de non cubrir as prazas poderánse ocupar ata un 30% con persoas ocupadas ou autónomas.

Para mais información chame ao 986 507 417, envíe unha mensaxe de Whatsapp ao 672 402 042 ou remítanos un correo a info@kaemeconsultoria.es.

Web: https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/DetalleEspecialidadFormativa.do?codEspecialidad=FCOV32