Certificado de Profesionalidade de Docencia da Formación Profesional para o Emprego (Cofinanciado por el FSE)

Ábrese prazo de inscrición para o novo curso 2017/104300, correspondente ao Certificado de Profesionalidade de Docencia da Formación Profesional para o Emprego -  SSCE0110, con data de inicio o 27 de Decembro.

Formación totalmente gratuíta cofinanciada polo Fondo Social Europeo con cargo ao Programa Operativo de Garantía Xuvenil e da Consellería de Economía,  Emprego e Industria,  co  obxectivo de "Promover a  sostenibilidade e a  calidade non  emprego e favorecer a  mobilidade Laboral".

- Fecha inicio: 27 de Dicembro

- Fecha fin: 26 de Abril

- Horario: 09:00 a 14:00 horas

- 418 hotas lectivas (40 horas prácticas en empresas)

- Competencia xeral: Programar, impartir,  tutorizar e avaliar accións formativas do subsistema de formación profesional para o emprego, elaborando e utilizando materiais, medios e recursos didácticos, orientando sobre os itinerarios formativos e saídas profesionais que ofrece o mercado laboral na súa especialidade, promovendo de forma permanente a calidade da formación e a actualización didáctica.

- Requisitos acceso: Persoas menores de 30 anos inscritas no Ficheiro do sistema nacional de garantía xuvenil.

Contacta connosco e infórmate de como inscribirte.